ALLMÄNT

Detta dokument beskriver hur du får använda www.svenskrekonstruktion.se (”Websidan”). Om du har frågor om eller synpunkter med anledning av dessa villkor, på vår hantering av personuppgifter eller användning av cookies, tveka inte att kontakta oss på [email protected].

Svensk Företagsrekonstruktion AB (”Svensk företagsrekonstruktion”, ”vi”, ”oss”), org.nr. 55693-2511, Birger Jarlsgatan 60, 114 29 Stockholm, är ett bolag verksamt inom managementkonsulting och juridisk rådgivning med inriktning på bolag med ekonomiska problem. Alla tjänster som tillhandahålls från oss tillhandahålls baserat på uppdragsavtal som vi tecknar med våra kunder.

Genom att använda någon del av Websidan, medger du att du har läst och förstått och accepterar dessa  våra användarvillkor, som kan komma att ändras av oss från tid till annan.

FRISKRIVNING

Informationen som ges på Websidan är allmänt hållen. Vi har sammanställt den i informationssyfte och den är inte avsedd att betraktas som varken juridisk eller ekonomisk rådgivning. Informationen kan innehålla beskrivningar av fall där vi arbetat med rådgivning gentemot våra kunder eller andra exempel baserat på verkliga eller fiktiva omständigheter. Resultatet i de verkliga fallen berodde på specifika omständigheter i varje enskilt fall, och ska inte på något sätt betraktas som förutsägelser om framtida resultat, inte ens i liknande fall, eller erbjuda någon form av garanti i fråga om resultat.

Du som tar del av information på Websidan, antingen genom utskick, annonser eller direkt på Websidan, bör inte agera enligt informationen på Websidan utan att be om konkreta råd som gäller just ditt fall. Det finns en risk att informationen på Websidan inte är uttömmande eller att den vid något tillfälle inte är uppdaterad med den senaste utvecklingen på området. Allt användande av informationen på Websidan sker på egen risk.

IMMATERIALRÄTT

Om ingenting annat anges uttryckligen är det vi på Svensk Företagsrekonstruktion som är ägare till alla immateriella rättigheter som presenteras på Websidan. Du får använda materialet som presenteras på Websidan endast för personligt bruk. All reproduktion utan vårt godkännande är i varje enskilt fall förbjuden.

DINA RÄTTIGHETER

Websidan har utformats på ett sådant sätt att du kan utforska den utan att tillhandahålla oss några personuppgifter, såsom ditt namn eller din adress. Om du emellertid väljer att tillhandahålla oss sådan information som anses vara personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)) (”Förordningen”), annan unionsrätt samt svensk rätt kommer Svensk företagsrekonstruktion att vara personuppgiftsansvarig i Förordningens mening för insamlade personuppgifter. Du kan när som helst kontakta oss på [email protected] om du vill korrigera eller radera de personuppgifter vi från tid till annan kan ha lagrade hos oss om dig. Du har också rätt att utan kostnad begära ett utdrag av de personuppgifter vi behandlar om dig. Vänligen notera att en sådan begäran ska vara skriftlig och signerad av dig.

Läs mer om vår hantering av personuppgifter i vår integritetsskyddspolicy.

COOKIES

Vi använder cookies på Websidan. En cookie är en liten textfil som skickas från en websida och som lagras i en användares webbläsare, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet medan användaren surfar på den websidan. En cookie kan hjälpa tillhandahållaren av websidan att känna igen din enhet nästa gång du besöker den websidan, förse dig med tillgång till vissa funktioner på websidan och/eller registrera dina användarmönster för websidan. Det finns andra tekniska funktioner, såsom pixeltaggar, beacons, och andra liknande filer och tekniska funktioner som kan fylla samma funktion som cookies. Vi använder termen ”cookies” här nedan både för cookies och för andra sådana tekniska funktioner som beskrivs här ovan.

Vi använder cookies för de syften som beskrivs här nedan:

Funktionella cookies

Vi använder funktionella cookies för att driva vissa funktioner på Websidan och för att optimera ditt användande av vår websida. Det innebär att när du fortsätter att använda vår websida eller kommer tillbaka för att använda den igen kommer websidan att tillhandahållas till dig på det sätt som du tidigare har bett om, så att dina tidigare preferenser och inställningar kvarstår.

Analyscookies

Vi använder analyscookies för att analysera hur användare bereder sig tillgång till websidan samt hur websidan används och hur dess prestanda. Vi använder informationen för att uppdatera, driva och förbättra vår websida, för att ta fram statistik och för marknadsföringsändamål.

Tredjepartscookies

Vi kan tillåta våra samarbetspartners att använda cookies på vår websida för samma syften som vi beskriver ovan. Vi kan också tillåta att företag som tillhandahåller tjänster på vårt uppdrag att använda cookies för de syften vi beskriver ovan. För närvarande använder vi oss av ett verktyg för riktande av annonser på Facebook, ett verktyg för riktade annonser och analys av trafiken på Websidan på Google och ett verktyg, Albacross, för marknadsföring som samlar in din IP-adress samt teknisk information som möjliggör för Albacross att skilja på olika besökare från samma IP-adress. Informationen Albacross samlar in används för att tillhandahålla oss en tjänst i form av en databas över företag som besökt Websidan. För mer information om de olika tredjepartstjänsternas hantering av personuppgifter hänvisar vi till respektive leverantör: FacebookGoogleAlbacross.

De flesta webbläsare ger dig möjlighet att hantera dina inställningar för cookies. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar cookies, radera vissa eller alla cookies. I allmänhet bör du också kunna ändra dina inställningar för sådana tekniska funktioner som liknar cookies genom att genom att justera inställningarna för din webbläsare. Dessutom kan du använda externa websidor, såsom http://www.youronlinechoices.eu/, för att styra vilken information som samlas in om dig och använda i riktad marknadsföring.

Vänligen notera att om du väljer att blockera cookies kan det leda till att denna websidas funktionalitet påverkas.

E-POSTUTSKICK

Vi kan komma att skicka e-post till dig om du har försett oss med dina kontaktuppgifter på Websidan genom kontaktformulär, chatt, prenumerera på viss information eller genom att skicka e-post till någon av våra e-postadresser. Om du inte vill ta del av utskick kan du avprenumerera på utskick genom att följa länkar i utskicken, eller genom att kontakta oss på [email protected]. När du har försett oss med din e-postadress själv sparar vi den till dess att du ber oss att upphöra med utskick till dig.

Utöver ovanstående kan vi komma att kontakta företrädare för företag vars verksamhet vi bedömer skulle kunna dra nytta av våra tjänster med riktade utskick. När vi gör det förvärvar vi kontaktuppgifter från externa företag vars affärsidé är att tillhandahålla mailadresser till företag. Sådana mailadresser lagrar vi i upp till 24 månader från det att de samlades in, om inte du kontaktar oss och ber oss att radera din mailadress genom att följa länkar i utskicken, eller genom att kontakta oss på [email protected].

 

UPPDATERINGAR

Vi på Svensk företagsrekonstruktion kan komma att göra uppdateringar i dessa användarvillkor. Sådana uppdateringar tillämpas från och med den dag när uppdateringarna publiceras på vår websida.