Företagsrekonstruktion

Innan du sätter ditt företag i konkurs?

Många företag hamnar någon gång i en ekonomisk svår situation, att genomföra en rekonstruktion istället för konkurs gör det möjligt för företaget och återfå lönsamhet och rädda arbetstillfällen.

Företagsrekonstruktion innebär att skulder fryses under rekonstruktionen och företaget får ett skydd mot konkurs. Dessutom finns stöd att få genom statlig lönegaranti och möjlighet till nedskrivning av skulder. Därigenom hjälper vi dig att skapa bra förutsättningar för att ditt företag ska få tid att bli lönsamt igen.

Så går en företagsrekonstruktion till

  • Rekonstruktionsansökan lämnas in till tingsrätten.
  • Tingsrätten tar beslut om rekonstruktionsansökan. Rekonstruktör utses. Alla skulder fryses.
  • Lönegaranti betalas ut till alla anställda.
  • Underrättelse om borgenärssammanträde skickas till alla fordringsägare.
  • Rekonstruktionen pågår och verksamhetsförändringar påbörjas.
  • Eventuell förlängning av rekonstruktionen sker var tredje månad.
  • Ackordsförhandlingar genomförs om nedskrivning och betalning av skulder.
  • Rekonstruktionen avslutas.

En företagsrekonstruktion tar i regel mellan 3 till 12 månader

Vill du veta mer?

Vi hittar lösningar för hur verksamheten ska kunna bedrivas vidare och rädda företaget ifrån konkurs. Beställ en broschyr och läs mer om hur vi kan hjälpa dig eller ditt företag!

Vill du veta mer?

Vi hittar lösningar för hur verksamheten ska kunna bedrivas vidare och rädda företaget ifrån konkurs.

Så hjälper vi dig i rekonstruktionsprocessen

En företagsrekonstruktion är ett mycket kraftfullt verktyg för att hantera såväl en akut likviditetssituation som en skuldtyngd balansräkning, men det ställer också vissa krav på verksamheten och de åtgärder som vidtas.

Vi på Svensk Företagsföretagsrekonstruktion är experter på att analysera ett företags förutsättningar ur ett juridiskt, ekonomiskt och organisatoriskt perspektiv. Vi hjälper till att verkställa rekonstruktionsplanen genom råd och stöd till företagens ledning eller genom mer operativt arbete beroende på företagens behov.

Det som gör Svensk Företagsrekonstruktions kompetens och erfarenhet så unik är att vi vet hur ett affärsmässigt omställningsarbete ska hanteras inom de ramar och regler som ställs under en företagsrekonstruktion. Vi kombinerar jurister och ekonomer vilket innebär att förutsättningarna för att lyckas med rekonstruktionen och återfå en lönsam verksamhet ökar markantutan ökade kostnader. Du är i trygga händer.

Personligt betalningsansvar - vad gäller?

En vanlig missuppfattning är att ett aktiebolag skyddar ägarna och styrelsen från personligt betalningsansvar. Detta gör att företag ofta ansöker om konkurs eller söker hjälp genom företagsrekonstruktion alldeles för sent. I praktiken har företrädarna ett personligt betalningsansvar för bolagets förfallna skatter och under vissa förutsättningar även för övriga skulder. Konsekvenserna för företagaren kan bli betydande och hus och hem riskeras.

För samhället innebär konkurser stora kostnader eftersom arbetstillfällen går förlorade. Genom en företagsrekonstruktion är det möjligt att minimera de ekonomiska följdverkningarna för samtliga inblandade. Rätt genomförd, kan en rekonstruktion eliminera det personliga betalningsansvaret för företagets företrädare, ge fordringsägarna högre utdelning och säkerställa att staten undviker de stora kostnader som arbetslöshet medför.

Framgångsrika rekonstruktioner

JB Mark & Bygg

”Utan Svensk Företagsrekonstruktion hade vi gått i konkurs, så avgörande var det! Jag kan varmt rekommendera ett samarbete för alla som hamnat i vår situation.”

JH:s Trädgårdsservice

”Alla vi hade varit kontakt med innan hade sagt att det är kört och att det inte finns något att göra. Vi fick hjälp av Svensk Företagsrekonstruktion med att bland annat sänka våra kostnader radikalt och idag ser ekonomin helt strålande ut.”

Brynäs Mekano

”Svensk Företagsrekonstruktion underlättade mycket för oss under rekonstruktionen. De tog alla diskussioner med skatteverket, banker och så vidare och vi kunde ha engagemanget i annat.”